ગુજરાતી

માં ટ્રસ્ટડીડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટ્રસ્ટડીડ1ટ્ર્સ્ટડીડ2

ટ્રસ્ટડીડ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ન્યાસપત્ર; ટ્રસ્ટની શરતો, વિગતો વગેરે દર્શાવતો દસ્તાવેજ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં ટ્રસ્ટડીડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટ્રસ્ટડીડ1ટ્ર્સ્ટડીડ2

ટ્ર્સ્ટડીડ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ટ્રસ્ટનું-તે કરતું ખતપત્ર.

મૂળ

इं.