ટલ્લો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટલ્લો મારવો

  • 1

    ધક્કો મારવો; આઘાત કરવો.

  • 2

    ટલ્લે ચડાવવું.