ટાઈપ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઈપ કરવું

  • 1

    ટાઈપરાઈટરથી લખવું.