ટાંકણી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંકણી મારવી

  • 1

    ટાંકણી ખોસીને (કાગળને બીજા કાગળ સાથે) જોડવું.