ટાચકા ફોડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાચકા ફોડવા

  • 1

    સાંધાના કડાકા ફોડવા.

  • 2

    નિંદા કરવી.