ટાંટિયાનાં તોરણ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયાનાં તોરણ કરવાં

  • 1

    અતિશય રખડપટ્ટી કરવી.