ટાઢુંગાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢુંગાર

  • 1

    ઘણું જ ઠંડું.