ટાઢુંઘોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢુંઘોર

  • 1

    ઘણું જ ઠંડું.