ટાઢતડકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢતડકો

  • 1

    સુખદુઃખ; તડકોછાંયડો.