ટાઢુંબોળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢુંબોળ

  • 1

    ઘણું ઠંડું.