ટાઢા લોહીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢા લોહીનું

  • 1

    નિરાંતવાળું; ઠંડી પ્રકૃતિનું.