ટાઢું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું થવું

  • 1

    ઠંડું થવું.

  • 2

    શાંત થવું.