ટાઢું પથરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું પથરા જેવું

  • 1

    ઘણું ઠંડા સ્વભાવનું.