ટાઢ ફેરા મારે છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢ ફેરા મારે છે

  • 1

    ઠંડીનું કશું ચાલતું નથી.