ટાંભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંભ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ભેજ; ભીનાશ.