ટિનપાટ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટિનપાટ આપવું

  • 1

    રજા-રુખસત આપવી.