ગુજરાતી માં ટિપ્પનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટિપ્પની1ટિપ્પની2

ટિપ્પની1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સમજૂતી માટે લખેલી નાની ટીકા.

 • 2

  ટાંચણ; ટૂંક નોંધ.

ગુજરાતી માં ટિપ્પનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટિપ્પની1ટિપ્પની2

ટિપ્પની2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાણીની તાણ પડવી તે.

 • 2

  ['ટીપવું' ઉપરથી] સારી પેઠે ટીપવું-ટીપી બેસાડવું તે.

 • 3

  સમજૂતી માટે લખેલી નાની ટીકા.

 • 4

  ટાંચણ; ટૂંક નોંધ.