ટીકી ચોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટીકી ચોડવી

  • 1

    ટીલડી ચોટાડવી.