ટીપ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટીપ ભરવી

  • 1

    સાધાંઓમાં ચૂનો પૂરી (ભીંત વગેરે) મજબૂત કરવું.

  • 2

    ફાળો કરવો.