ટોટો ફોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોટો ફોડવો

  • 1

    ટેટો-ફડાકડો ફોડવો.