ગુજરાતી

માં ટોલકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટોલકું1ટોલકું2

ટોલકું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    બોડું માથું; ટાલકું.

ગુજરાતી

માં ટોલકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટોલકું1ટોલકું2

ટોલકું2

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી લાકડાનો ફાડયા વિનાનો કકડો; નાનો ટોલો.