ટોળાધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોળાધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    પોતાના જ ટોળા-વર્ગ માટે લાગણી કે તે પૂરતી ધર્મભાવના.