ઠેકાણે આણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે આણવું

  • 1

    ઠેકાણે લાવવું; પાંશરું કરવું; સમજાવીને રસ્તા પર લાવવું; સુધારવું.