ઠેકાણું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણું પડવું

 • 1

  બરોબર ગોઠવાવું; થાળે પડવું.

 • 2

  ઠરવું; નક્કી કે નિશ્ચિંત થવું.

ઠેકાણે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે પડવું

 • 1

  નોકરીધંધે વળગવું.

 • 2

  મુકામે પહોંચવું.

 • 3

  નિયત સ્થળે મુકાવું (જેથી હાથ ન લાગે કે ખોવાય નહીં).