ઠેકાણે પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે પાડવું

  • 1

    નોકરી ધંધે વળગાડવું.

  • 2

    સંતાડી દેવું; ગોઠવી દેવું.

  • 3

    મારી નાખવું.