ઠેકાણે લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે લાવવું

  • 1

    પાંશરું કરવું; સમજાવીને રસ્તા પર લાવવું; સુધારવું.