ઠગનું રહેવાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠગનું રહેવાસી

  • 1

    તે ગામનું-લુચ્ચું, ધુતારું.