ઠઠ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠઠ ભરાવી

  • 1

    ભીડ થવી.