ઠૂમરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠૂમરો

  • 1

    પથ્થરનો મણકો.

  • 2

    જારનું ભરડકું.