ઠેસે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેસે ચડાવવું

  • 1

    લાતે ચડાવવું.

  • 2

    ગમે તેમ નાખવું-રગદોળવું.

  • 3

    ટલ્લે ચડાવવું-વિલંબમાં નાખવું.