ઠાલું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાલું હોવું

  • 1

    (ભેંસ કે પાડીનું) સગર્ભ ન હોવું.