ગુજરાતી

માં ઠીકરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠીકરી1ઠીંકરી2

ઠીકરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનું ઠીકરું.

  • 2

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી

માં ઠીકરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠીકરી1ઠીંકરી2

ઠીંકરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનું ઠીંકરું.