ઠોકર ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોકર ખાવી

  • 1

    ઠોકરાવું; અથડાઈ પડવું.

  • 2

    ભૂલ કરવી.

  • 3

    નુકશાનમાં આવવું.