ઠોકી ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોકી ઘાલવું

  • 1

    ઠોકીને ઘાલવું-અંદર દાખલ કરવું.

  • 2

    કેદમાં નાંખવું-પૂરી દેવું.