ઠોકી મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોકી મારવું

  • 1

    ગમે તેમ કરીને ધકેલી દેવું-કરી પાડવું.