ઠોયા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોયા જેવું

  • 1

    બોત જેવું; હાલ્યા ચાલ્યા વિના જડ જેવું; વચ્ચે ઊભેલું.