ઠોળિયાબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોળિયાબાજી

  • 1

    ઠઠ્ઠાબાજી.