ડકારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડકારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઓડકાર [ડકારી આવવી, ડકારી ઊપડવી; ડકારી થવી].

  • 2

    વીણાનો અવાજ.