ડુંગર ટાઢો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડુંગર ટાઢો પાડવો

  • 1

    ડુંગર ઉપરની વનસ્પતિ બાળી મૂકવી; દવ લગાડવો (ભીલોની એક બાધા).