ડુંગર માનવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડુંગર માનવો

  • 1

    ડુંગર ઉપરની વનસ્પતિ બાળી મૂકવી; દવ લગાડવો (ભીલોની એક બાધા).