ગુજરાતી

માં ડગળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડગળી1ડુંગળી2ડૂંગળી3

ડગળી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું ડગળું.

 • 2

  ડાગળી; સમજ શકિત.

ગુજરાતી

માં ડગળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડગળી1ડુંગળી2ડૂંગળી3

ડુંગળી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક શાક-કંદ; ડૂંગળી.

ગુજરાતી

માં ડગળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડગળી1ડુંગળી2ડૂંગળી3

ડૂંગળી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક શાક-કંદ; ડૂંગળી.