ગુજરાતી

માં ડુંઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડુંઘો1ડૂઘો2ડૂંઘો3

ડુંઘો1

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો

ગુજરાતી

માં ડુંઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડુંઘો1ડૂઘો2ડૂંઘો3

ડૂઘો2

પુંલિંગ

 • 1

  ટૂંકા દાંડાની એક મોટી કડછી (દૂધપાક વગેરે પીરસવાના કામમાં વપરાતી).

 • 2

  ધોળવાનો કૂચડો.

 • 3

  લાક્ષણિક ઊપસેલો હાડકાવાળો કઠણ ભાગ.

મૂળ

दे. डुंघो; हिं डूँगा

ગુજરાતી

માં ડુંઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડુંઘો1ડૂઘો2ડૂંઘો3

ડૂંઘો3

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો