ડૂઘો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂઘો મારવો

  • 1

    કૂચડા વડે ધોળવું કે કૂચડો ફેરવવો.