ડૂચા કાઢી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂચા કાઢી નાખવા

  • 1

    ઘણી મહેનત કરાવી થકવી દેવું; ઠૂશ કાઢવી.