ડૂંટીની દાઝ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંટીની દાઝ

  • 1

    ભારે વેર; હાડવેર.