ડૂંટીનું હસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંટીનું હસવું

  • 1

    અંતરનો ભાવ વ્યક્ત કરતું હાસ્ય.