ડૂંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંટો

પુંલિંગ

  • 1

    મોટી દૂંટી.

  • 2

    ડૂંટા જેવો ઊપસી આવેલો ભાગ.