ડેડલેટરઑફિસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડેડલેટરઑફિસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તેવા પત્ર વગે કરનારી ટપાલની ઑફિસ.