ડબકી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબકી મારવી

 • 1

  ડૂબકી મારવી.

 • 2

  એક્દમ નજર બહાર ચાલ્યા જવું.

ડૂબકી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબકી મારવી

 • 1

  પાણીની અંદર પેસવું.

 • 2

  નજર ચૂકવી સટકી જવું.