ડબૂક લઇને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબૂક લઇને

  • 1

    એવા અવાજની સાથે; તરત.